kupujesz zyskujesz z El-Składem

REGULAMIN PROMOCJI

„Promocja KUPUJESZ-ZYSKUJESZ”

1. Organizatorem promocji jest El-Skład Spółka Jawna W. Pałajski, M. Migatulski z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080252, posługująca się numerem NIP 882-147-03-37.

2. Promocja jest organizowana przez Organizatora i prowadzona na podstawie Regulaminu oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. Celem Promocji jest wspieranie sprzedaży Produktów przez klientów Organizatora.

3. Zakup przez Uczestnika promocji Produktów przekraczających jeden z określonych w niniejszym Regulaminie progów zakupowych uprawnia Uczestnika promocji, który spełni warunki promocji w czasie jej trwania do zakupu za kwotę 1 zł netto JEDNEGO z Gadżetów przewidzianych w danym progu zakupowym. Warunkiem jest spełnienie wszystkich założeń określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Każdy Uczestnik promocji może skorzystać z Promocji tylko raz. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest:

 • potwierdzenie uczestnictwa drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie* https://zami.el-sklad.com/pl/index.php?p=register oraz odpowiedź na maila "Potwierdzenie dodania nowego użytkownika" z dopiskiem: "akceptuję regulamin promocji KUPUJESZ-ZYSKUJESZ i wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki El-Skład Spółka Jawna W. Pałajski, M. Migatulski z siedzibą w Dzierżoniowie ofert handlowych oraz informacji marketingowych, w tym informacji o aktualnych promocjach produktów i oferowanych usługa przekazywanych środkami komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących"
 • brak wymagalnych zobowiązań względem Organizatora z tytułu zakupu towaru.

*strona zami.el-sklad.com pozwoli Ci sprawdzić aktualną ilość punktów zebranych w czasie trwania promocji - wystarczy że zalogujesz się do swojego konta i wejdziesz w zakładkę DOKUMENTY - PROGRAM PROFIT

6. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych osoby reprezentującej Uczestnika promocji w celu realizacji Promocji.

7. W rozumieniu niniejszego Regulaminu następujące pojęcia oznaczają:

 • Promocja - program promocyjny „Promocja KUPUJESZ-ZYSKUJESZ” organizowany przez Organizatora na podstawie Regulaminu, polegający na umożliwieniu Uczestnikom Promocji zakupu Promocyjnego Gadżetu w cenie 1 zł netto przy spełnieniu warunku polegającego na dokonaniu u Organizatora zakupów o łącznej wartości przekraczającej co najmniej jeden z pięciu wyszczególnionych progów zakupowych: I – 5 tyś netto, II – 10 tyś netto, III – 15 tyś netto, IV – 30 tyś netto, V – 50 tyś netto
 • Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady Promocji,
 • Uczestnik promocji – klient Organizatora, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą (dla osób prawnych) lub stałym miejscem wykonywania działalności (działalność gospodarcza osoby fizycznej) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokonujący zakupów Produktów z oferty handlowej Organizatora promocji.
 • Zakup – zakup bezpośrednio przez Uczestnika promocji na jego rachunek produktów o określonej wartości netto przekraczającej progi wymienione w ust. 6 pkt. f) od Organizatora, wynikający z faktur VAT dla przedsiębiorców oraz – faktur imiennych dla odbiorców indywidualnych wystawionych przez Organizatora - w czasie trwania Promocji, składany osobno dla każdego z producentów Produktów biorących udział w Promocji, w okresie promocji zakupy u danego producenta mogą być kumulowane,
 • Produkty – produkty biorące udział w Promocji, pochodzące od następujących producentów: Kontakt Simon, Hager, GTV, Karlik i ELS Polska znajdujące się w ofercie handlowej Organizatora w sklepach stacjonarnych w okresie trwania Promocji.
 • Promocyjny Gadżet – określony przez Organizatora produkt, który Uczestnik Promocji może jednorazowo kupić w cenie 1 zł netto w czasie trwania Promocji po dokonaniu zakupów u Organizatora przekraczających jeden z progów zakupowych, na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury VAT. W przypadku przekroczenia progów zakupowych :
  1. 5 000,00zł netto
  2. 10 000,00zł netto
  3. 15 000,00zł netto
  4. 30 000,00zł netto
  5. 50 000,00zł netto

8. Promocyjnymi Gadżetami są odpowiednio do progów zakupowych:

8.1. poziomica laserowa UNI-T LM530 ze stojakiem
golarka rotacyjna hypercare pro700
frytkownica beztłuszczowa teesa air fryer 3,2l Sa

8.2. dron rebel dove wifi
xiaomi 70mai smart dash cam pro
odkurzacz karcher wd 3 premium

8.3. smartwatch garett gt22s jasnobrązowy
deskorolka elektryczna rebel cruiser red
oczyszczacz powietrza tcl tkj220f sdf

8.4. lumea advanced urządzenie ipl do depilacji światłem
konsola xbox one s 1tb
tablet huawei mediapad t5 10.1 lte

8.5. automatyczny ekspres do kawy z młynkiem teesa aroma 700
telewizor lg 55um7100  55 cali 4k uhd
samsung galaxy a71 ds. 128gb prism crush black

9. Organizator zastrzega, że Uczestnikowi promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Promocyjny Gadżet. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia któregokolwiek Promocyjnego Gadżetu inną rzeczą równorzędną pod kątem cech i wartości, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora, dostarczenie tego Promocyjnego Gadżetu nie będzie możliwe.

10. Ilość Promocyjnych Gadżetów jest ograniczona, Promocja trwa do wyczerpania zapasów.

11. Zakupiony przez Uczestnika promocji Promocyjny Gadżet zostanie wydany w terminie 30 dni od dokonania zakupów w ramach Promocji wraz z fakturą VAT. Organizator nie ponosi kosztów dostawy Promocyjnego Gadżetu.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za zakupione w ramach Promocji Produkty i Promocyjne Gadżety.

13. Zakupione Produkty w ramach Promocji nie podlegają zwrotowi.

14. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do nabycia Gadżetu na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do nabycia Gadżetu innych Uczestników.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji lub jej przedłużenia bez podania przyczyn pod warunkiem, że nie spowoduje to uszczerbku dla praw nabytych przez uczestników.

16. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora.

17. W sprawach związanych z Promocją należy kontaktować się pod numerem telefonu 511 538 693 lub adresem mailowym: promocja@el-sklad.com

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
zamknij